Avís legal

IDENTIFICACIÓN

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular de la Web: http://aegarbi.org/


Denominació Social: AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ

Domicili: Avinguda Catalunya 3, 25002 – Lleida

CIF: G58173063

e-mail: aegarbi@maristes.cat

NÚMERO DE CENSO: .- Generalitat de Cataluña: 04-012-00112
.- Ayuntamiento de Barcelona: 32
C.I.F.: G-58173063

El AGRUPAMENT ESCOLTA CHAMPAGNAT depende de la Asociación «Centre Marista d’Escoltes» (CMS) nº de registro 622.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular de la Web: www.aegarbi.org al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ tret que s’estableixi expressament el contrari.


CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.


L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.


AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ, no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per a evitar-los.


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES


En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporats a un fitxer automatitzat el responsable i el titular del qual és AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ, amb la finalitat prestar-li els nostres serveis.

A través de l’emplenament de formularis de la Web, o de contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ, l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per a rebre comunicacions comercials sobre els serveis de AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ.


En cap cas AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ, Avinguda Catalunya 3, 25008 – Lleida


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS


Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.


El AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun servei.


També els informa que existeixen programes informàtics per a delimitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.


ENLLAÇOS A ALTRES WEBS


Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ, per això, AGRUPAMENT ESCORTA GARBÍ no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.


LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL


Tots els litigis, controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o l’execució de les condicions generals d’aquesta Web es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular del Web.