Fons Solidari

L’Agrupament Escolta Garbí disposa d’un fons a disposició de qualsevol família que el pugui necessitar. L’objectiu d’aquest, és que cap nen o nena es quedi sense assistir a cap activitat per motius econòmics.
Està dirigit a subvencionar: inscripció d’inici de curs, excursions, activitats
especials, Campaments d’Hivern, Pasqües o Campaments d’Estiu, entre d’altres.

Totes les dades sobre el fons solidàri les trobareu en el següent document.