Fons Solidari

L’Agrupament Escolta Garbí disposa d’un fons a disposició de qualsevol família que el pugui necessitar. L’objectiu d’aquest, és que cap nen o nena es quedi sense assistir a cap activitat per motius econòmics.
Està dirigit a subvencionar: inscripció d’inici de curs, excursions, activitats
especials, Campaments d’Hivern, Pasqües o Campaments d’Estiu, entre d’altres.

Totes les dades sobre el fons solidàri les trobareu en el següent document.

DONATIUS PEL FONS

També podeu participar de forma altruista fer donatius per ampliar el nostre fons solidari i que tothom pugui gaudir de totes les activitats que oferim. Per fer-ho solament cal fer una transferència directament al següent IBAN: ES97 0075 0108 3006 0040 4727