Les branques

Mussols i Òlibes

La branca de Mussols i Òlibes és la més petita de totes i està constituïda per nens de 6, 7 i 8 anys, en aquesta etapa s’introdueix als més petits a la vida escolta. La unitat de Mussols/Òlibes és la BANDADA, aquesta se subdivideix en grups que reben el nom d’ESBART per organitzar en grup les activitats.

Per treballar els valors de la branca tenim les «Plomes«, que són les següents:

-M’agrada compartir
– Respecto la natura
– Em comunico amb respecte
– Tinc curiositat pel que m’envolta
– Gaudeixo amb la bandada

 

Durant el curs es duu a terme una activitat anomenada el Vol, amb l’objectiu d’orientar a la bandada a un aprenentatge i un treball on es tingui en compte el punt de vista social. A més durant el curs també és es dona lloc a l’apadrinament que consisteix en el fet que els escoltes de la branca escolleixin un escolta de referència d’entre la branca de Castors i Llúdrigues o Llops i Daines que els acompanyarà i guiarà en la seva entrada a l’agrupament.

Identificareu als Mussols i les Òlibes per la seva camisa de color groc, el seu lema és VOLEM ALT!, i el seu símbol és fer urpes amb els dits índex i cor, i amb la resta de dits recollits.

 

 

Castors i Llúdrigues

L’etapa de Castors i Llúdriques és l’etapa d’iniciació a l’estil  de vida escolta, durant la qual l’infant intueix i comença a descobrir les actituds i els valors propis de l’escoltisme a través del joc i de l’acció.

La unitat de Castors/Llúdrigues és la Camada, formada per nens i nenes de 8 a 10 anys i el seu kraal.

En la branca es treballen objectius basats en l’escoltisme, la integració i Jesús, mitjançant les CONTRASENYES, una aproximació dels objectius als nens i nenes. Són les següents:

 • Sóc Castor/Llúdriga i sé reconèixer les meves emocions
 • Sóc Castor/Llúdriga i m’agrada jugar bé
 • Sóc Castor/Llúdriga i tinc molts amics
 • Sóc Castor/Llúdriga i m’agrada aprendre

Els reconeixereu perquè porten una camisa de color lila i un mocador de joc taronja. La seva salutació escolta la fan unint els dits índex i mitjà de la mà dreta i el seu lema és RIU AMUNT!

 

 

Llops i Daines

L’etapa de Llops i Daines és on l’infant descobreix les actituds i valors propis de l’escoltisme a través del joc i de l’acció.

La unitat de llops/daines és l’ESTOL. Aquest està format per nens  i nenes de 10 a 12 anys així com el propi KRAAL DE L’ESTOL.  L’Estol es subdivideix en grups de sis llops/daines. Cadascun  d’aquests grups rep el nom de SISENA, al capdavant de les  quals hi ha un SISENER.

En la branca de Llops i Daines es treballen uns valors i principis seguint les següents màximes:

 • El Llop/Daina obeeix el Kraal de monitors/es.
 • El Llop/Daina pensa primer en els altres.
 • El Llop/Daina obre els ulls i les orelles.
 • El Llop/Daina és alegre i somrient.
 • El Llop/Daina és net/a i endreçat/da.
 • El Llop/Daina diu sempre la veritat.

Els identificareu perquè porten la càmisa grisa, i saluden fent una ‘V’ amb els dits i el seu lema és el Tant Com Puc!

 

Ràngers i Guies

En l’etapa de Ràngers i Guies es treballa amb nois i noies preadolescents mitjançant la convivència. El mètode de formació està basat en l’esperit escolta: pedagogia de l’acció, descoberta de si mateix i dels altres, per tal de realitzar amb més responsabilitat la promesa escolta en l’etapa de Pioners i Caravel·les.

La unitat s’anomena TROPA, formada per nois i noies de 12 a 14 anys així com el propi KRAAL DE TROPA. Aquesta es divideix en grups per fer més operatiu i factible el treball. Cadascun d’aquests grups rep el nom de PATRULLA, al capdavant de les quals hi ha un PILOT, que coordina el grup.

Els valors del Rànger/Guia són:

 • companyonia
 • crítica constructiva
 • servei
 • responsabilitat
 • treball

Els reconeixereu perquè porten la camisa blava i fan la salutació unint els dits índex, mitjà i anular de la mà dreta, amb el polze doblegat sobre del petit. el seu lema és SEMPRE A PUNT!

 

Pioners i Caravel·les

L’etapa de Pioners i Caravel·les és on els nois/es adolescents es comprometen explícitament davant dels seus companys a complir la Llei Escolta i ajudar totes les persones amb estil de vida escolta i amb esperit cristià.

El grup de Pioners/Caravel·les s’anomena UNITAT, formada per nois i noies de 14 a 17 anys així com el propi KRAAL D’UNITAT.

Els objectius de l’etapa són:

 • Adquirir personalment un estil de vida amb caràcter i personalitat propis que els ajudi a integrar-se a la societat.
 • Establir una relació entre l’individu en creixement i la societat a través de la convivència en l’equip i la unitat.
 • Promoure la definició del propi jo en una vida compromesa amb la societat.
 • Desenvolupar els valors escoltes i cristians.

Durant el curs treballen en l’EMPRESA, una projecte els elements principals del qual són: l’educació pràctica en l’autogestió i la responsabilitat, descoberta de les necessitats del grup, de la societat i del medi ambient; la vida en unitat i la formació social. Els nois/noies treballen en COMITÈS, que permeten a aquests començar a tenir responsabilitats per ells mateixos i per tota la unitat.

S’identifiquen amb la camisa vermella, i la seva salutació és fa unint els dits índex, mitjà i anular de la mà dreta, amb el polze doblegat sobre del petit. El seu lema és SEMPRE A PUNT!

 

 

Róvers

L’etapa de Róvers és on un grup de joves viu la seva pròpia realització, fent patent el seu esperit escolta i es proposa esdevenir adult mitjançant el servei a la comunitat i formant part activa de l’Agrupament i del CMS.

El grup en el qual es desenvolupa l’etapa Róver s’anomena CLAN, format per joves de 17 a 22 anys. Els monitors/es d’aquesta branca s’anomenen CONSELLERS/ES, ja que és sobretot orientador/a del progrés individual i de grup.

Els objectius de l’etapa Róver són:

 • Esdevenir persones adultes, ajudar i comunicar experiències en grup.
 • Escollir un servei en plena llibertat i dur-lo a terme amb responsabilitat fins al final.
 • Llançar-se a la vida a servir amb uns criteris cristians i escoltes.

S’identifiquen amb la camisa caqui i el seu lema és SERVIM. La seva salutació és fa unint els dits índex, mitjà i anular de la mà dreta, amb el polze doblegat sobre del petit.