Les branques

Castors i Llúdrigues

L’etapa de Castors i Llúdriques és l’etapa d’iniciació a l’estil  de vida escolta, durant la qual l’infant intueix i comença a descobrir les actituds i els valors propis de l’escoltisme a través del joc i de l’acció.

La unitat de Castors/Llúdrigues és la Camada, formada per nens i nenes de 8 a 10 anys i el seu kraal.

En la branca es treballen objectius basats en l’escoltisme, la integració i Jesús, mitjançant les CONTRASENYES, una aproximació dels objectius als nens i nenes. Són les següents:

 • Sóc Castor/Llúdriga i sempre estic content
 • Sóc Castor/Llúdriga i m’agrada jugar bé
 • Sóc Castor/Llúdriga i tinc molts amics
 • Sóc Castor/Llúdriga i m’agrada aprendre

Els reconeixereu perquè porten una camisa de color lila i un mocador de joc taronja. La seva salutació escolta la fan unint els dits índex i mitjà de la mà dreta i el seu lema és RIU AMUNT!

 

Llops i Daines

L’etapa de Llops i Daines és on l’infant descobreix les actituds i valors propis de l’escoltisme a través del joc i de l’acció.

La unitat de llops/daines és l’ESTOL. Aquest està format per nens  i nenes de 10 a 12 anys així com el propi KRAAL DE L’ESTOL.  L’Estol es subdivideix en grups de sis llops/daines. Cadascun  d’aquests grups rep el nom de SISENA, al capdavant de les  quals hi ha un SISENER.

En la branca de Llops i Daines es treballen uns valors i principis seguint les següents màximes:

 • El Llop/Daina obeeix el Kraal de monitors/es.
 • El Llop/Daina pensa primer en els altres.
 • El Llop/Daina obre els ulls i les orelles.
 • El Llop/Daina és alegre i somrient.
 • El Llop/Daina és net/a i endreçat/da.
 • El Llop/Daina diu sempre la veritat.

Els identificareu perquè porten la càmisa grisa, i saluden fent una ‘V’ amb els dits i el seu lema és el Tant Com Puc!

 

Ràngers i Guies

En l’etapa de Ràngers i Guies es treballa amb nois i noies preadolescents mitjançant la convivència. El mètode de formació està basat en l’esperit escolta: pedagogia de l’acció, descoberta de si mateix i dels altres, per tal de realitzar amb més responsabilitat la promesa escolta en l’etapa de Pioners i Caravel·les.

La unitat s’anomena TROPA, formada per nois i noies de 12 a 14 anys així com el propi KRAAL DE TROPA. Aquesta es divideix en grups per fer més operatiu i factible el treball. Cadascun d’aquests grups rep el nom de PATRULLA, al capdavant de les quals hi ha un PILOT, que coordina el grup.

Els valors del Rànger/Guia són:

 • companyonia
 • crítica constructiva
 • servei
 • responsabilitat
 • treball

Els reconeixereu perquè porten la camisa blava i fan la salutació unint els dits índex, mitjà i anular de la mà dreta, amb el polze doblegat sobre del petit. el seu lema és SEMPRE A PUNT!

 

Pioners i Caravel·les

L’etapa de Pioners i Caravel·les és on els nois/es adolescents es comprometen explícitament davant dels seus companys a complir la Llei Escolta i ajudar totes les persones amb estil de vida escolta i amb esperit cristià.

El grup de Pioners/Caravel·les s’anomena UNITAT, formada per nois i noies de 14 a 17 anys així com el propi KRAAL D’UNITAT.

Els objectius de l’etapa són:

 • Adquirir personalment un estil de vida amb caràcter i personalitat propis que els ajudi a integrar-se a la societat.
 • Establir una relació entre l’individu en creixement i la societat a través de la convivència en l’equip i la unitat.
 • Promoure la definició del propi jo en una vida compromesa amb la societat.
 • Desenvolupar els valors escoltes i cristians.

Durant el curs treballen en l’EMPRESA, una projecte els elements principals del qual són: l’educació pràctica en l’autogestió i la responsabilitat, descoberta de les necessitats del grup, de la societat i del medi ambient; la vida en unitat i la formació social. Els nois/noies treballen en COMITÈS, que permeten a aquests començar a tenir responsabilitats per ells mateixos i per tota la unitat.

S’identifiquen amb la camisa vermella, i la seva salutació és fa unint els dits índex, mitjà i anular de la mà dreta, amb el polze doblegat sobre del petit. El seu lema és SEMPRE A PUNT!

 

 

 

Róvers

L’etapa de Róvers és on un grup de joves viu la seva pròpia realització, fent patent el seu esperit escolta i es proposa esdevenir adult mitjançant el servei a la comunitat i formant part activa de l’Agrupament i del CMS.

El grup en el qual es desenvolupa l’etapa Róver s’anomena CLAN, format per joves de 17 a 22 anys. Els monitors/es d’aquesta branca s’anomenen CONSELLERS/ES, ja que és sobretot orientador/a del progrés individual i de grup.

Els objectius de l’etapa Róver són:

 • Esdevenir persones adultes, ajudar i comunicar experiències en grup.
 • Escollir un servei en plena llibertat i dur-lo a terme amb responsabilitat fins al final.
 • Llançar-se a la vida a servir amb uns criteris cristians i escoltes.

S’identifiquen amb la camisa caqui i el seu lema és SERVIM. La seva salutació és fa unint els dits índex, mitjà i anular de la mà dreta, amb el polze doblegat sobre del petit.